Wil jij design thinking toepassen?

Is er sprake van een probleem in je organisatie in een dienst in je levert of in een product dat je verkoopt? Of komt het voor dat bepaalde bedrijfsprocessen niet optimaal verlopen? Er zijn altijd mogelijkheden tot verbetering in een organisatie: of nieuwe kansen die je als organisatie met beide handen aan kunt grijpen. Indien er zich een probleem voordoet is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk verholpen wordt. Kies voor design thinking toepassen en merk in korte tijd positieve veranderingen!

Wat is het probleem?

Wanneer je ervoor kiest om design thinking toe te passen als methodiek om problemen op te lossen is het essentieel veel aandacht te besteden aan de eerste stap. De eerste stap van design thinking bevat namelijk het achterhalen van het initiële idee of probleem. Wanneer men een oplossing wilt zoeken voor een probleem, kijkt men in de meeste gevallen enkel naar het probleem en hoe deze verholpen kan worden. In sommige gevallen blijkt de oplossing niet de beste te zijn voor de organisatie. Door te graven naar het initiële idee of probleem zal duidelijk worden of men daadwerkelijk een oplossing wil voor dát probleem wat men voor ogen heeft. Het begrijpen van en het observeren van het probleem behoren tot de stappen in de methode van de design thinking. Vervolgens kan men voortborduren op een oplossing voor het probleem. Hierbij wordt aandacht geschonken aan creatieve sessies waarbij ieder idee telt. Door zoveel mogelijk gedachtes te delen, zullen de beste ideeën worden gegenereerd. Door een zorgvuldige selectie uit de hoop ideeën kunnen er prototypes worden gemaakt en kunnen deze, op haar beurt, getest worden. Uiteindelijk fungeert het beste idee als oplossing of innovatief concept voor je organisatie.

Design thinking toepassen leidt tot innovatieve concepten

Zorg dat je de juiste methode toepast voor het implementeren van nieuwe ideeën en oplossingen voor je organisatie: ga design thinking toepassen!